EOK maadlustreenerite hindamiskomisjon on kinnitatud neljaks aastaks alltoodud koosseisus EOK treenerite kutsekomisjoni poolt, e-koosoleku otsus 21.12.2023:

  1. Janar Sõber, esimees
  2. Ahto Raska
  3. Tanel Renter
  4. Jaanika Kaljola

Info: Jaanika Kaljola, tel. +372 514 9591, jaanika@maadlusliit.ee

EOK maadlustreenerite hindamiskomisjon on moodustatud hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Maadlus

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  • Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  • Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  • Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.

Uudised

Vaata kõiki uudiseid