EOK maadlustreenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 07.09.2017:

Janar Sõber, Eesti Maadlusliit, esimees
Jaanika Kaljola, Eesti Maadlusliit, peasekretär
Ivar Kotkas
Igor Annus
Liisa Roos, Spordikoolituse ja – Teabe SA

Info: Jaanika Kaljola, tel. +372 514 9591, jaanika@maadlusliit.ee

EOK maadlustreenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Maadlus

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  • Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  • Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  • Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
  • Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.

Uudised

Vaata kõiki uudiseid