I Riikliku noortesporditoetuse jaotamise süsteem Eesti Maadlusliidus

Põhimõtted
1.Toetust jaotatakse spordiklubidele ja spordikoolidele, kes tegelevad kuni 23-aastaste noormaadlejate ettevalmistamisega ja on nõuetekohaselt registreeritud EML liikmeks ning tasunud liikmemaksu.
Organisatsioonil peab olema Spordiregistris aruandlus õigeaegselt esitatud ja korras, kontroll
https://www.spordiregister.ee/et/organisatsioon/4008/eesti_maadlusliit

2.Klubidele arvestatakse punkte ettevalmistatud individuaalmaadlejate hindepunktidena vastavalt tabelile.

3.Maadleja hinde määrab viimase kahe aasta parim (üks) tulemus.

4.OM-il saavutatud hinne säilib kuni järgmise OM-ni tingimusel,et sportlane 3. ja 4.aastal tegutseb (osaleb Eesti MV või kõrgema tasemega võistlustel.)

Punktid on seotud konkreetse sportlasega.

II Maadlejate hindamise tabel

Arvestada noortespordi punkte alates 2018. aastast alljärgnevalt:

Tulemus OM MM,EM(kõik vanuseklassid)

1.koht 75 50
2.koht 60 40
3.koht 50 35
5.-8.koht 30 20
9.-16.koht 20 16
17.koht ja tagapool 15 12

Kõik tulemused toovad punkte vaid juhul, kui maadleja on võitnud vähemalt ühe kohtumise, välja arvatud OM, kuhu pääsemise korral on 15 punkti garanteeritud.

Eesti meistrivõistlused (kõik vanuseklassid) – naistemaadlus, kreeka-rooma maadlus ja vabamaadlus

1.koht 8
2.koht 6
3.koht 4
Sarnaselt rahvusvaheliste tiitlivõistlustega toob maadleja klubile punkte juhul kui ta on võitnud vähemalt ühe kohtumise, erandiks võimalus kui võistleja on kaalus üksi, sel juhul saab ta täis punktid.

III Maadleja klubivahetuse kord ja vormistamine

1.Maadleja klubivahetus on vabatahtlik.

2.Klubivahetus on lubatud aastaringselt.

3.Klubivahetuseks esitatakse Eesti Maadlusliitu:
a) maadleja klubivahetuse avaldus, alaealise puhul lapsevanema allkirjaga
b) maadleja Eesti Maadlusliidu litsents
c) Vastuvõtva klubi nõusolek
d) Maksetõend klubivahetus tasu tasumise kohta

4. Tasud ülemineku eest vanale klubile uue klubi poolt vastavalt sportlase vanuseklassile:
Õpilased – 25 eurot
Kadetid – 50 eurot
Juuniorid – 75 eurot
Täiskasvanud – 100 eurot

*Nooremate vanuseklasside üleminek on tasuta.
5.Eesti Maadlusliit vormistab ülemineku 10 päeva jooksul, alates dokumentide laekumisest Eesti Maadlusliitu.
6.Kõik võimalikud vaidlused seoses üleminekuga lahendab Eesti Maadlusliidu juhatus.
7. Kui maadleja ja eelmise klubi vahel on koostatud leping, milles on toodud ära rahalised nõudmised maadlejale, lahendavad need küsimused klubi ja sportlane omavahel, see ei takista sportlase üleminekut teise klubisse.

IV Riikliku noortesporditoetuse jaotamisest klubivahetusel.
Klubi vahetanud maadleja hindepunktid jäävad esimesel aastal peale klubivahetust eelmisele klubile, uus klubi punkte ei saa.
Teisel aastal lähevad punktid pooleks, pool endisele klubile ja pool uuele klubile.
Kolmandal aastal lähevad kõik punktid uuele klubile.

Maadleja, kes pole ühe kalendriaasta jooksul võistelnud ühegi klubi eest, on vaba võistlema seejärel uue klubi eest sooritamata seejuures üleminekut.

 

Uudised

Vaata kõiki uudiseid