Sporditegevuse juhendid alates 31.05.2021

01.06.2021

Treeningutel ja võistlustel ei ole nii sise- kui
välistingimustes enam grupipiiranguid

·        Sisetingimustes kehtib treenimisel ruumi 50% täituvuse
piirang, kuid ruumi kohta ei tohi olla rohkem inimesi kui 200.

·        Sisetingimustes võib võistlustel osaleda kuni 200 inimest.
Sisetingimustes võivad võistelda vaid juhendis välja toodud
sihtgrupid.

·        Välistingimustes on lubatud nii treenimine kui ka
võistlemine kui selles ei osale rohkem kui 250 inimest.

Alates 14. juunist on sisetingimustes piirarv 600 inimest ruumi kohta ja
välistingimustes 1000 inimest ürituse/spordiobjekti kohta.

Vabariigi Valitsus vaatab piirangud üle kahe nädala pärast. Uued
juhendid edastame vajadusel hiljemalt 11. juunil.

Sporditreeningute korraldamise juhend 31. maist 2021

Spordivõistluste korraldamise juhend 31. maist 2021

Uudised

Vaata kõiki uudiseid