EOK haridusstipendium

Avalikul stipendiumikonkursil osalev isik peab vastama järgmistele tingimustele:
  -  on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või
  -  on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul
  -  järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele
-    ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid 
 
Stipendium eraldatakse koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga sportlaste õppemaksu tasumiseks kõrg- või kutsehariduse tasulises õppes:
  -  avalik-õiguslikus ülikoolis
  -  eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
  -  riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis
  -  erarakenduskõrgkoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel
  -  riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses
  -  Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või  munitsipaalkutseõppeasutuses
  -  või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes.
 
Stipendiumi suurus on kuni 1200 eurot.
Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 25. septembriks digiallkirjastatult e-postile: natalja@eok.ee. Samale aadressile võib pöörduda ka küsimustega.
 
Avalduses tuleb ära märkida:
Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala ning õppemaksu suurus semestris.
NB! Lisaks avaldusele tuleb esitada käesoleval semestril väljastatud tõend kõrgkoolis õppimise kohta.
Korduvtaotlejatel lisada juurde viimase semestri akadeemiline õiend.
 
Viru Keemia GruppKultuuriministeeriumEesti OlümpiakomiteeEesti KultuurkapitalAntidopingRio2016Hasartmängumaksu NõukoguFILATallinna SadamFive SeasonsDiadoraAltairbalt